Çalışma Alanları

Kongre’de Türk Eğitiminin güncel meseleleri ve bunlara yönelik çözüm içeren bildiriler değerlendirilmeye alınacaktır. Eğitim bilimleri, mesleki eğitim, uzaktan eğitim, yükseköğretim, akademik eğitim yaygın eğitim ve yetişkin eğitimi gibi alanlarda katılımcıların kıymetli çalışmalarıyla kongreye destek olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanında meslek odaları ve diğer kuruluşların da eğitimi ilgilendiren konularda kongreye katılmaları etraflı bir değerlendirmenin olması bakımından oldukça önem arz etmektedir.

Bildiri kabul edilecek çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Din Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Denetimi
Eğitim İstihdam İlişkisi
Eğitim Materyali Geliştirme
Eğitim Teknolojileri
Eğitim Yönetimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Kültür Aktarımı
Mesleki Eğitim
Müfredat Geliştirme
Mülteci ve Sığınmacı Eğitimi
Okul Organizasyonu
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Öğretmen Geliştirme (Hizmet İçi)
Öğretmen Yetiştirme
Ölçme Değerlendirme
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Spor Eğitimi
Temel Eğitim
Türk Kültürü ve Eğitim Üzerine
Türkçe Öğretimi
Uzaktan Eğitim
Vakıf Üniversiteleri
Yabancı Dil Eğitimi
Yabancılara Türkçe Eğitimi
Yaygın Eğitim
Yurt Dışı Eğitim
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitimi
Yurtiçi ve Yurt Dışı Diploma Denklik
Yüksek Öğretim
Yüksek Öğretim Çalışmaları