Kongre Aşamaları

İlçe kongre hazırlık toplantıları

10-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilçelerde toplanan kongrelerde Türk maarifinin tespit edilen sorunları, çözüm önerileri ve gelecek 2023 Türk eğitimine ilişkin görüş ve önerileri rapor haline getirilerek; seçilen ilçe temsilcileri aracılığıyla il kongrelerinde kongreye sunulacaktır.

İl kongre

1-13 Haziran 2021 tarihleri arasında ilçe temsilcileri tarafından hazırlanan raporların illerde görüşülmesi ve il raporu haline getirilerek 25 Haziran 2021 tarihine kadar Türk Eğitim-Sen genel merkezine dijital ortamda gönderilmesi sağlanacaktır. Ankara’da kurulan komisyonlar marifetiyle 13-18 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek kongrede bu raporların tartışılabilmesi için 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kongre katılımcılarına elektronik olarak ulaştırılacak ve kongre sayfalarında yayınlanacaktır.

Tematik Çalıştaylar

Maarif kongresi kapsamında tematik çalıştaylar düzenlenecektir bu kapsamda çalıştay sonuç raporları kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlçe kongre raporları illerde, il raporları ve çalıştay sonuçları kongrede özel oturumlarda tartışılarak maarif kongresi sonuç raporu olarak bir bütün halinde tematik olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.