Önemli Tarihler

15 Şubat 2021: Kongreye Özet Gönderimlerin Başlaması.

5 Haziran 2021: Özet Gönderimi İçin Son Tarih.

15 Haziran 2021: Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Edilmesi.

25 Mayıs 5 Haziran 2021: İlçelerde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle Türk Eğitimine dair ilçe görüşlerinin bildiri metni haline getirilmesi ve temsilcilerin seçilmesi.

10-20 Haziran 2021: İlçe temsilcileri tarafından hazırlanan raporların illerde görüşülmesi. 13-18 Temmuz 2021’de Ankara’da düzenlenecek kongrede bu bildirileri sunacak temsilcilerin ilçe temsilcilerince seçilmesi. Tespit, görüş ve önerilerin rapor haline getirilerek 25 Haziran 2021 tarafından kongre sekreterliğine il raporunun ve temsilci adının ulaştırılması.

30 Haziran 2021: Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih.

20 Haziran 2021: Sergi İçin Son Başvuru Tarih.

1 Temmuz 2021: Sergiye Kabul Edilen Eserlerin Bildirim Tarihi.

5 Temmuz 2021: İlçe temsilcileri raporlarından birleştirme yolu ile oluşturulan genel tespit, öneri ve görüş raporunun kongre katılımcılarına elektronik olarak ulaştırılması ve kongre sayfalarında yayınlanması. Bu suretle kongre programı içerisinde tematik olarak düzenlenecek forumlar vasıtası ile Türkiye geneli Türk eğitim sistemi raporunun forum oturumlarında görüşülerek nihai şeklinin verilmesi sağlanacaktır.

12 Temmuz 2021: Sergilenmek için eserlerin kargo veya elden ulaştırılması.

13 Temmuz 2021: Kongre Oteline Giriş ve Kayıtların Yapılması

13-18 Temmuz 2021: Açılış, Kongre Bildirilerinin Sunulması, Türkiye Maarif Raporunun Forum Oturumlarında Görüşülerek Nihai Şeklinin Verilmesi. Özel Oturumlar, Kapanış ve Sonuç Bildirgesinin Sunulması.

13-21 Temmuz 2021: Sergi Süresi (Talep ve yoğunluğa göre süre uzatılabilir.)