Yayınlar

Kongre Kapsamında Hazırlanacak Yayınlar

Basında I. Maarif Kongresi

I. Maarif Kongresi Tutanakları

I. Maarif Kongresi Katılımcılarının Ulaşılabilen Hatıratları

II. Maarif Kongresi Kapsamında yapılan çalıştayların sonuç raporları

II. Maarif Kongresi Türkiye Geneli temsilciler raporu

II. Maarif Kongresi Bildiriler Kitapları

II. Maarif Kongresi “Türk Eğitim Tarihi, Atatürk Ve Maarif Kongresi Sergisi”nde yer alan eserlerin katalog kitabı.