Yazım ve Sergi Kuralları

Yazım Kuralları

1-) Bildiriler ve bildiri özetleri, Türkiye Türkçesi, ile sunulabilir.

2-) Tebliğ özetleri, en az 250 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.

3-) Tebliğler kongre içeriğine uygun, Türk eğitim sistemine dair bir sorun, çözüm veya öneriyi kapsamalı, genel olarak “Cumhuriyetin 100. Yılında” Türk eğitim sistemine dair bir tasavvuru ortaya koyma hedefine yönelik olmalıdır.

4-) Tebliğ metinleri Times New Roman yazı tipi ile 12 punto halinde, paragraf başı yapılmadan 1,5 satır aralığı ile metin içi atıf/kaynak gösterme yöntemi kullanılarak yazılmalıdır. Metin altında sadece özel açıklamalara yer verilmedir. İlk sayfada yazar adında yapılacak dipnot ekleme ile yazar adı, üniversitesi, ülkesi, ili ve elmek adresi dipnot olarak verilmelidir.  Katılımcılar tebliğ özetleri ve metinleriyle birlikte çalıştığı kurum ve irtibat adreslerini de göndermelidir.

Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.

5-) Bildirilerde kullanılan tablolar, resimler, haritalar ve fotoğraflar jpeg formatında kayıt edilerek, bildiri metninden ayrı olarak ek bir dosya şeklinde gönderilmelidir. Aksi davranılması halinde oluşabilecek; tablolardaki kaymalar, görsellerdeki görüntü problemleri yazarının sorumluluğundadır.

6-) Özetler ve tebliğler Microsoft Word ortamında yazılmalı ve bu haliyle belirtilen kayıt sistemi üzerinden gönderilmelidir.

7-) Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Fakat bildiriler kitabında basılması için gönderilecek tam metinlerde sayfa sınırlaması bulunmamaktadır.

9-) Kabul edilen tebliğler, belirlenen tarihte duyurulacak, katılımcılara kabul mektubu gönderilecektir.

10-)  Katılımcılar en fazla üç bildiri sunabilirler.

Sergi- Sergi Katılım Kuralları

Sadece aşağıdaki maddeler değiştirilecek.

1-Sergiye en çok 3 eser ile katılım sağlanabilir.

2-Kargo ile gönderilen eserler, 20 Temmuz 2021 (Talep ve yoğunluğa göre süre uzatılabilir.) tarihinden itibaren Düzenleme Kurulu tarafından ücreti ve sorumluluğu eser sahibine ait olmak üzere kargo ile adreslerine gönderilecektir. İsteyen eser sahibi kongre sonrası eserini elden de alabilecektir. Eserin kongre sonrası geri gönderilmesi gibi hususlar eser sahibinin sorumluluğunda olup, ilgili masraflar eser sahibi tarafından karşılanacaktır.